UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE IMENIKA

Telefonski imenik omogućava pronalaženje telefonskih brojeva i podataka o njihovim vlasnicima.

Ako želite pronaći broj telefona na osnovu naziva mesta, prezimena, imena, ulice ili poštanskog broja trebate posle mrežne grupe uneti naziv mesta, kao i još bar jedan podatak za pretraživanje: prezimena, imena, ulice ili broja. Možete uneti i samo početna slova neke informacije za pretraživanje.

Kada popunjavate nije bitno da li su mala ili velika slova.

Ako na osnovu broja telefona tražite pretplatnikovo prezime, ime, ulicu i poštanski broj onda morate izabrati mrežne grupe i uneti broj telefona. Obavezno upisujte pun zapis telefonskog broja. Telefonski broj ne sme sadržati neke simbole tipa crta (-), kosa crta (/), razmaknica ili bilo koji drugi simbol. Ispred broja telefona ne sme se ispisivati pozivni broj. Na primer upisujete broj 011/2222222. Da bi ste ukucali taj broj ispravno onda to činite ovako: 2222222. Znači bez ikakvih razmaknica, crtica i slično, kao i bez broja mrežne grupe. Broj mrežne grupe odredjujete u drugom polju pretrage znači.

Još jedna vrlo bitna napomena da za islis imena lica kao i ulica obavezno koristite naša slova ž, đ, š, č, ć.

 

 

 

 

 

TELEFONSKI IMENIK SRBIJE

IGRICE